Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 23:55

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών από οικονομικούς φορείς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».Ο

Η επί 33 χρόνια ύπαρξη του σκελετού του κολυμβητηρίου είναι η απόδειξη τηςέλλειψης οργάνωσης, προγραμματισμού, αποτελεσματικότητας καιαποφασιστικότητας των διοικήσεων του

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.