Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 04:36

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Τετάρτης 30/05:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λοιπών παρεμβάσεων στην  Π.Ε. Πευκάκια (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 3. Έγκριση της απόφασης 50/2023 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της «Κατάρτισης των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2023-2024» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).
 4. Συμπλήρωση και τροποποίηση της αρ. 66/ 2023 Α.Δ.Σ.  για την έγκριση αποτίμησης και καταβολής των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 5. Ψήφισμα καταδίκης του Αντισημιτισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο        (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 6. Έκθεση εξυγίανσης  βιωσιμότητας  για  μη συσσώρευση   ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς την ΕΥΔΑΠ A.E. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΛΑΚΟΥΒΕΣ)»(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).
 8. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή-Συντήρηση κτιρίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς» (Α.Μ. 52/2020) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. B. Σάρκουλας).
 10. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση 6.000,00 ευρώ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.