Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 03:42

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών από οικονομικούς φορείς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
Ο αριθμός των υποβληθέντων προσφορών είναι ικανός για την ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες, έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωσή του θα εκδοθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.