Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 03:35

Συνεχίζεται η αποκατάσταση παράπλευρων οδικών δικτύων των Εθνικών Οδών και της Αθηνών - Σουνίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
του οδοστρώματος στα παράπλευρα οδικά δίκτυα εθνικών οδών και σε
τμήμα της Παραλιακής λεωφόρου Αθηνών –Σουνίου (πρώην ΔΕΣΕ) στην
περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Οι
εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νέες ασφαλτοστρώσεις,
παρεμβάσεις στις διαγραμμίσεις και τις πινακίδες σήμανσης, τεχνικά
έργα, αλλά και καθαρισμό των αγωγών και φρεατίων ομβρίων.
Οι εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδοστρωμάτων
στα Παράπλευρα Οδικά Δίκτυα ΠΕΟΑΚ
•ΝΕΟΑΛ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
•ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ»
Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.130.000,00€, με προγραμματισμένη
ημερομηνία περαίωσης τον Ιούλιο του 2023 και προβλέπει την συστηματική
τμηματική ή εκτεταμένη - όπου κρίνεται αναγκαία - συντήρηση της επιφάνειας
κυκλοφορίας, του παράπλευρου οδικού δίκτυο (S.R.), αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα:
• Π.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου
• Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Λαμίας
• Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών –
Κορίνθου
• Π.Ε.Ο. Αθηνών - Χαλκίδος

• Παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου (πρώην ΔΕΣΕ)
Με αφορμή τις σχετικές εργασίες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
επισημαίνει:
« Κάθε παρέμβαση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας γίνεται με γνώμονα
τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του και την ενίσχυση της ασφάλειας για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στόχος μας να περιορίσουμε τα
τροχαία ατυχήματα, αλλά και να αποδώσουμε στους πολίτες ένα λειτουργικό
οδικό δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο
στρατηγικός μας σχεδιασμός για να αλλάξουμε την εικόνα των δρόμων
της Αττικής μας υλοποιείται βήμα – βήμα με σχέδιο και
αποφασιστικότητα, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην υλοποίηση
παρεμβάσεων που προασπίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής».
Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
Προκειμένου να αναβαθμιστεί πλήρως η ποιότητα του οδοστρώματος και να
ενισχυθούν τα επίπεδα ασφαλείας για τη διέλευση των οχημάτων, οι εργασίες
που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Συντήρηση και βελτίωση του οδοστρώματος συνολικής επιφάνειας 93.000τ.μ
• Συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης
(πινακίδες) σήμανσης.
• Τροποποίησης της στάθμης των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής.
• Κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και επισκευής τεχνικών, όπου αυτό
κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια της οδού.
• Καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων, αγωγών ομβρίων και φρεατίων
υδροσυλλογής.
• Προστασίας των οδών από καταπτώσεις εδαφικών υλικών.
• Η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που θα παρουσιαστεί κατά την διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Ολοκληρωμένη παρέμβαση και στην Παραλιακή Αθηνών - Σουνίου
Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του
οδοστρώματος, του οδικού τμήματος της Παραλιακής λεωφόρου Αθηνών
–Σουνίου (πρώην ΔΕΣΕ) στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας σε μήκος
περίπου 2χλμ, που αντιστοιχούν σε 22.000μ² οδοστρώματος και αφορούν μία
ολοκληρωμένη παρέμβαση καθολικής συντήρησης ασφαλτοτάπητα και
τελικής αντιολισθηρής στρώσης, σε ένα από τα πλέον νευραλγικά τμήματα
του οδικού δίκτυο του παραλιακού μετώπου της νοτιοανατολικής Αττικής, το
οποίο δέχεται καθημερινά υψηλό φόρτο διερχομένων οχημάτων.
Ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα
Έως σήμερα, έχουν εκτελεστεί εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του
οδοστρώματος (τμηματική και εκτεταμένη όπου απαιτείται), στο δυτικό
παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Λαμίας και
συγκεκριμένα:

 Α/Κ ΛΥΜΑΤΩΝ - Α/Κ ΚΥΜΗΣ
 Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Α/Κ ΛΥΜΑΤΩΝ
 Α/Κ ΚΥΜΗΣ - Α/Κ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
 Α/Κ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ - Α/Κ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 Στην Λεωφόρο Τραπεζούντος από την διασταύρωση του Αγ. Στεφάνου
έως τις γραμμές του Ο.Σ.Ε.
Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόζονται
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες η Περιφέρεια Αττικής ζητεί την
κατανόηση των οδηγών, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις
της Τροχαίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σημεία των εργασιών, ακολουθώντας την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.