Συνεδρίαση του Δ.Σ του “ΠΑΙΣΔΑΠ” σήμερα 4/5

paidikoistathmoi-paisdap-pefkakia

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις σήμερα 4.5.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για το κάτωθι θέμα:

Έγκριση και ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» οικονομικού έτους 2022.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΑΙΣΑΠ Νικόλαος Παναγόπουλος

Εκτύπωση

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.